Publikacje

Publikacje do pobrania:

Nazwa pliku Pobierz
Program logopedyczny “Wzorowa wymowa”
Kreatywność
Program logopedyczny “Wzorowa Wymowa” 2021
Słownik logopedyczny
Kryteria dojrzałości szkolnej
Osiem kroków – wskazówki dla nauczyciel rozpoczynających pracę z uczniem z rodziny migracyjnej
Trudności adaptacyjne dzieci powracających z zagranicy
Poradnik dla rodziców dzieci powracających z zagranicy
Osobowość dzieci z zespołem Downa a poziom opanowania języka i mowy
Bariery w komunikacji interpersonalnej dzieci z zaburzeniami mowy
Jąkanie a niepłynność mówienia u dzieci
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości i potrzeb psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych
 Sześciolatek w szkole – poradnik dla rodziców
 Problemy adaptacyjne nastolatków z ADHD
  „Zrozumieć dziecko z ADHD – z doświadczeń psychologa poradni w kontekście profilaktyki zachowań dysfunkcyjnych” 
 Kiedy wybrać się do doradcy zawodowego?
 Wykorzystanie teorii w przygotowaniu do wyboru zawodu
Portfolio  (nie tylko)  zawodowe  – jako  nowa  forma  pracy  z uczniem
 Podstawowe informacje na temat FAS
Potrzeba stymulacji rozwoju mowy u dzieci z zespołem Downa
Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego dla dzieci w młodszym wieku przedszkolnym
 Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego
  Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego dla dzieci
 Alalia – zaburzenie mowy
Czym jest jąkanie
Co to jest dyslalia?
Jak powinien wyglądać prawidłowy rozwój mowy dziecka?
Jak wspomagać i stymulować rozwój mowy u dziecka
Jak wspomagać rozwój mowy dziecka?
Wczesna interwencja logopedyczna w okresie prenatalnym
Rodzaje i przyczyny sygmatyzmu (seplenienia)
Anoreksja – jak rozmawiać, gdy Twoje dziecko dotknie choroba.
Jak przezwyciężać kryzysy wieku dziecięco – młodzieżowego?
Skąd zaburzenia emocjonalne u dzieci ?
 Rozwój jako podstawa oddziaływań prewencyjnych
 Jak rodzice mogą wspierać rozwój społeczno-emocjonalny przedszkolaka ?  
Co powinno wzbudzić niepokój rodzica?
 Kiedy do okulisty?
 Uczeń z rodziny migracyjnej w polskiej szkole
Wpływ zaawansowanej technologii na umiejętności komunikacyjne i społeczne  dzieci
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów:
Praca na rzecz rozwoju zdolności ucznia wyzwaniem edukacji XXI wieku
Trudności szkolne ucznia z wadą słuchu
UCZYĆ  SIĘ  SKUTECZNIE – Kilka dobrych rad:
Ćwiczenia doskonalące u dziecka sprawność motoryki małej i dużej
Ćwiczenia stymulujące rozwój funkcji słuchowo – językowych
Ćwiczenia usprawniające funkcje wzrokowe
Jak pomóc dzieciom w nauce czytania
Literatura pomocna w usprawnianiu nauki czytania i pisania
Specyficzne trudności w uczeniu się
Terapeutyczne działanie mandali. Mandala w edukacji.
Wspieranie samodzielności dziecka u progu szkoły
Trudności w nauce w młodszym wieku szkolnym o podłożu specyficznym – rozpoznawanie i pomoc   
Nowa sytuacja – KORONAWIRUS. Jak zadbać o równowagę emocjonalną naszych dzieci
Dzieci wirtualnego świata
Komunikacja rodzic – dziecko w pigułce
Sensoryczne zabawy na czas kwarantanny
Joga dla dzieci
Czego sie boimy
Jak radzić sobie w czasach kwarantanny
Czynniki motywujące uczniów do zdalnego uczenia się
Jak zachęcać dziecko do ćwiczeń logopedycznych
Zabawne rymowanki słuchowe
Seplenienie międzyzębowe
Dlaczego moje dziecko źle mówi
Moje dziecko nie mówi
Wybiórczość pokarmowa
Stymulacja rozwoju małego dziecka
Dostosowania