Rejon działalności

Rejon działalności

Wykaz instytucji, z którymi współpracuje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stalowej Woli:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli, ul. Dmowskiego 9,
Publiczna Szkoła Podstawowa z OMS nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli, ul. Mickiewicza 15, 37-450 Stalowa Wola
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Stalowej Woli, ul. Prymasa Wyszyńskiego 14,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Stalowej Woli, ul. Niezłomnych 1,
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 im. Mikołaja Kopernika, ul. gen. Okulickiego 14,
Zespół Szkół Społecznych im. Armii Krajowej w Stalowej Woli, ul. ks. J. Skoczyńskiego 1
Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Stalowej Woli, ul. Energetyków 18
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Energetyków
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Stalowej Woli, ul. Staszica 5
Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 17
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Stalowej Woli, ul. Wojska Polskiego 9
Samorządowe Liceum Ogólnokształcące
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Szarych Szeregów
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, ul. 1-go Sierpnia 26
Zespół Szkół Nr 3 w Stalowej Woli, ul. Poniatowskiego 55
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Jana Pawła II
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli, ul. Polna 15
Zespół Szkół Nr 4 w Stalowej Woli, ul. Rozwadowska 10
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Kochanowskiego
Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 21
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8
Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15Centrum Edukacji Zawodowej
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stalowej Woli,ul. E. Kwiatkowskiego 1
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12
Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Stalowej Woli, ul. Podleśna 4
Przedszkole Nr 1 w Stalowej Woli, ul. Niezłomnych 2
Przedszkole Nr 2 im. Jana Brzechwy w Stalowej Woli, ul.ks.J.Skoczyńskiego 5
Przedszkole Nr 3 w Stalowej Woli, ul. Poniatowskiego 57
Przedszkole Nr 4 w Stalowej Woli, ul. Wańkowicza 72
Przedszkole Nr 5 w Stalowej Woli, ul. Mieszka I 5
Przedszkole Nr 6 w Stalowej Woli, ul. Partyzantów 10
Przedszkole Nr 7 im. Marii Konopnickiej w Stalowej Woli, ul. ks. J. Popiełuszki 29a
Przedszkole Nr 9 w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 5
Przedszkole Nr 10 im. Marii Kownackiej w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 11
Przedszkole Nr 11 w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 6
Przedszkole Integracyjne Nr 12 im. J.Ch. Andersena w Stalowej Woli, ul. Okulickiego 20
Przedszkole Nr 15 w Stalowej Woli, ul. Obrońców Westerplatte 1
Przedszkole Nr 18 im. M. Montessori w Stalowej Woli, ul. Poniatowskiego 33
Dom Dziecka OCHRONKA im Św. Brata Alberta, Stalowa Wola, ul. Wałowa 46
Dom Dziecka w Stalowej Woli, ul. Podleśna 6, 37-450 Stalowa Wola

Gmina STALOWA WOLA

Gmina PYSZNICA:
Oddział Przedszkolny Mickiewicza 1, 37-403 Jastkowice
Przedszkole w Pysznicy Wolności 295, 37-403 Pysznica
Publiczna Szkoła Podstawowa Mickiewicza 1, 37-403 Jastkowice
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłyżowie MICKIEWICZA 70, 37-403 Kłyżów
Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzakach Nowa 15, 37-403 Krzaki
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pysznicy Wolności 324 ,37-403 Pysznica
Zespół Szkół w Jastkowicach Mickiewicza 1, 37-403 Jastkowice
Zespół Szkół w Kłyżowie MICKIEWICZA 70, 37-403 Kłyżów
Zespół Szkół w Pysznicy Wolności 324, 37-403 Pysznica

Gmina BOJANÓW
Zespół Szkół w Bojanowie, ul. Parkowa 11 ,37-433 Bojanów
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Bojanowie
Przedszkole w Bojanowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Przyszowie 24, 37-433 Przyszów
Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanach , ul. Szkolna 8, 37-433 Stany

Gmina RADOMYŚL:
Gminne Przedszkole Publiczne ,Legionów 22, 37-455 Radomyśl nad Sanem
Publiczna Szkoła Podstwowa ,Legionów 22, 37-455 Radomyśl nad Sanem
Publiczna Szkoła Podstawowa , 37-455 Rzeczyca Długa
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwałowicach ,Chwałowice 130, 37-455 Chwałowice Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej, 37-455 Wola Rzeczycka
Zespół Szkół w Antoniowie 37-455 Antoniów,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Antoniowie
Publiczne Gimnazjum w Antoniowie
Zespół Szkół w Chwałowicach ,Chwałowice 130, 37-455 Chwałowice
Zespół Szkół w Rzeczycy Długiej ,37-455 Rzeczyca Długa

Gmina ZAKLIKÓW
Publiczna Szkoła Podstawowa , 37-470 Łysaków
Publiczna Szkoła Podstawowa , Sandomierska 56, 37-470 Zaklików
Publiczna Szkoła Podstawowa im KEN w Zdziechowicach ,37-470 Zdziechowice Drugie
Publiczne Liceum Ogólnokształcące ,Sandomierska 56, 37-470 Zaklików
Publiczne Przedszkole w Zaklikowie ,Krzywa ,37-470 Zaklików
Publiczne Przedszkole im KEN w Zdziechowicach, 37-470 Zdziechowice Drugie
Publiczne Przedszkole w Lipie ,Leśna, 37-470 Lipa
Zespół Szkół ,Szkolna 5,37-470 Lipa
Publiczna Szkoła Podstawowa ,Szkolna 5, 37-470 Lipa
Zespół Szkół Ogólnokształcących ,Sandomierska 56, 37-470 ZaklikóW
Zespół Szkół w Zdziechowicach 212, 37-470 Zdziechowice Drugie

 

Gmina ZALESZANY
• PSP w Turbi – Punkt Filialny w Obojni ,Obojna 61, 37-416 Obojna
• Publiczna Szkoła Podstawowa ,37-416 Kotowa Wola
• Publiczna Szkoła Podstawowa im. por. Józefa Mączki w Zaleszanach , Zaleszany 3, 37-415 Zaleszany
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Majdanie Zbydniowskim – Wólce Turebskiej, 37-416 Majdan Zbydniowski
• Publiczna Szkoła Podstawowa w PILCHOWIE , 37-464 Pilchów
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Skowierzynie 13, 37-415 Skowierzyn
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Turbi , Turbia 37, 37-416 Turbia
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbydniowie, 37-416 Zbydniów
• Publiczna Szkoła Podstawowa 37-416 Kotowa Wola
• Publiczne Przedszkole w Zbydniowie ,37-416 Zbydniów