Do pobrania

Do pobrania

Dokumentacja w sprawie przyjęcia dziecka do poradni:

Nazwa pliku Pobierz
Wniosek o przyjęcie dziecka do poradni pobierz
Badanie pediatryczne pobierz
Opina nauczyciela o uczniu wykazującym szczególne uzdolnienia pobierz
Badanie okulistyczne pobierz

Dokumentacja do wniosku o wydanie orzeczenia:

Nazwa pliku Pobierz
Wniosek do zespołu orzekającego pobierz
Informacja nauczyciela – wychowawcy o uczniu zgłaszanym przez rodziców do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej pobierz
Zaświadczenie lekarskie dla potrzeb zespołu orzekającego poradni psychologiczno – pedagogicznej w celu wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego pobierz
Zaświadczenie lekarskie dla potrzeb zespołu orzekającego poradni psychologiczno – pedagogicznej w celu wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania pobierz
Zaświadczenie lekarskie w celu wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego pobierz
Zaświadczenie lekarskie dla potrzeb zespołu orzekającego poradni psychologiczno – pedagogicznej w celu wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe: pobierz
Dokumentacja do zindywidualizowanej ścieżki kształcenia pobierz
Wniosek o uczestnictwo w posiedzeniu zespołu orzekającego pobierz
Informacja o dziecku z przedszkola pobierz
Wniosek dyrektora szkoły-placówki o przeprowadzenie postępowania diagnostycznego pobierz
Prośba o wydanie opinii dla potrzeb Zespołu Orzekającego pobierz
Zaświadczenie lekarskie w celu wydania opinii o zindywidualizowanej ścieżce nauczania pobierz
Zaświadczenie lekarskie w celu wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju pobierz
Badanie laryngologiczne pobierz
Badanie okulistyczne pobierz

 

Inne:

Nazwa pliku Pobierz
Zgłoszenie zapotrzebowania na zajęcia prowadzone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Stalowej Woli pobierz
Wniosek o wydanie informacji pobierz
Wniosek o wydanie opinii pobierz

Dokumenty dla obcokrajowców:

Nazwa pliku Pobierz
Wniosek o wydanie orzeczenia-język ukraiński pobierz
Zaświadczenie lekarskie- język ukraiński pobierz