Oferta

Nasza oferta:

W bieżącym roku szkolnym proponujemy dla dzieci i młodzieży:

 1. Terapię indywidualną:
  1. Psychologiczną,
  2. Psychoterapię,
  3. Pedagogiczną,
  4. Terapię metodą Warnkego,
  5. Terapię ręki,
  6. Logopedyczną,
  7. Surdoterapię,
  8. Tyfloterapię,
  9. Terapię neurologopedyczną,
  10. Terapię metodą integracji sensorycznej.
 2. Zajęcia grupowe
  1. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne oraz kreatywność
  2. Grupę rozwojową- program rozwoju kompetencji emocjonalnych i społecznych u młodzieży

Dla rodziców proponujemy

Terapię rodzinną, Szkołę dla Rodziców, Program Wspierania Rodziny, Grupa wsparcia dla rodziców

 

Dla nauczycieli proponujemy:

W bieżącym roku szkolnym dla nauczycieli, wychowawców proponujemy:

 1. konsultacje,
 2. szkolenia i warsztaty,
 3. pomoc w konstruowaniu WOPF-u, i IPET-u,
 4. udział w zespołach wychowawczych.

 

Poniżej przedstawiamy  szczegółową ofertę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na rok szkolny 2023-2024:

Oferta zespołu psychologów

Oferta zespołu logopedów

Oferta zespołu pedagogów