Kadra

Kadra:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oferuje fachową pomoc następujących specjalistów:

 • psychologa
 • psychoterapeuty
 • pedagoga
 • logopedy
 • neurologopedy
 • surdopedagoga
 • tyflopedagoga
 • terapeuty EEG – Biofeedback
 • oligofrenopedagoga
 • doradcy zawodowego
 • mediatora
 • terapeuty SI
 • coacha
 • dogoterapeuty
 • interwenta kryzysowego