Drukuj

Jesteśmy zespołem psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych. Udzielamy pomocy i wsparcia dzieciom, młodzieży, ich rodzicom oraz nauczycielom. 

Poradnia ma dogodną lokalizację, jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Do poradni przyjmujemy dzieci i młodzież z powiatu stalowowolskiego na wniosek rodziców / opiekunów. Prowadzimy terapię indywidualną i grupową, a także:

Oferujemy specjalistyczną diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną w zakresie:

Wspomagamy przedszkola, szkoły i placówki w zakresie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Udzielamy pomocy w formie:

W Poradni funkcjonuje Zespół Orzekający, który na wniosek rodziców / opiekunów prawnych wydaje orzeczenia: