Konkurs plastyczny i literacki pt. „Podróż ku zmianie”

Konkurs plastyczny i literacki pt. „Podróż ku zmianie”

W bieżącym roku Poradnia Psychologiczno  – Pedagogiczna w Stalowej Woli obchodzi jubileusz 60 – lecia istnienia. W związku z tym podejmowane są różne inicjatywy. Jedną z nich było zorganizowanie konkursu plastycznego i literackiego, którego tematem było

równocześnie hasło przewodnie obchodzonego jubileuszu –  „Podróż ku zmianie”. Konkurs był skierowany do  uczniów szkół podstawowych z podziałem na dwie kategorie wiekowe: praca plastyczna dla uczniów klas I- III i klas IV – VIII oraz praca literacka dla uczniów klas IV – VIII. Prace miały dotyczyć własnej interpretacji tematu „Podróż ku zmianie” i mogły w niej wziąć udział jedynie prace autorskie (stworzone samodzielnie przez uczestników konkursu), nigdzie dotąd nie publikowane. Głównymi celami tego pomysłu było rozwijanie wyobraźni, kreatywności, inspirowanie dzieci i uczniów do aktywności twórczej, a poprzez nią możliwość wyrażania swoich emocji, myśli, odczuć, pobudzanie do refleksji nad otaczającym światem – przyrodą, ludźmi, zwrócenie uwagi na piękno i elastyczność języka ojczystego oraz popularyzacja aktywności twórczej jako aktywnej i ciekawej formy spędzania czasu wolnego.

W konkursie wzięło udział 80 dzieci, z 12 szkół z miasta Stalowa Wola oraz powiatu stalowowolskiego. Wszystkie prace były wyjątkowe z powodu różnorodnego spojrzenia na zaproponowany temat, czyli rozumienia słów „podróż ku zmianie”. Tworząc te małe dzieła sztuki, dzieci wykazały się niezwykłą inwencją, indywidualnym podejściem do tematu oraz wykorzystaniem różnorodnych techniki przekazu. Dnia 11.05.2023r. powołane jury rozstrzygnęło konkurs.

Dnia 25 maja 2023r. nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu oraz uroczystość wręczenia nagród laureatom w siedzibie poradni. Tego dnia do poradni przybyły zaproszone dzieci wraz z opiekunami. Przybyli także nauczyciele, którzy wspierali podopiecznych w tym działaniu artystycznym. Wyróżnieni zdobywcy otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Miasta Stalowej Woli , natomiast wszyscy uczestnicy konkursu – dyplomy.

Jury przyznało następujące miejsca:

KONKURS PLASTYCZNY

Kategoria wiekowa kl. IV – VIII

I miejsce: Oliwia Sikora

II miejsce: Zuzanna Motyka 

III miejsce: Natalia Środoń

Wyróżnienie:

Iga Chmiel

 

Kategoria wiekowa kl. I –III

I miejsce: Marta Rychel

II miejsce:   Potocki Adrian

III miejsce: Ludian Amelia

Wyróżnienia:

Jan Błyskal

Elżbieta Cieśla

 

KONKURS LITERACKI

I miejsce: Maja Nowak

I miejsce: Wojciech Kowalewski

II miejsce: Hanna Rozwadowska 

III miejsce:  Aleksandra Tyrawa

Wyróżnienie:

Martyna Wierzbicka

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane podczas uroczystości obchodów Jubileuszu poradni w budynku Politechniki Rzeszowskiej, a następnie w naszej placówce.

Dyrekcja poradni wraz z organizatorami dziękują wszystkim dzieciom za udział
w konkursie. Równocześnie wyrażają wdzięczność nauczycielom i rodzicom za pomoc
i wsparcie w tym projekcie. Mamy nadzieję, że wykonanie prac plastycznych, jak również stworzenie prac literackich przez dzieci, było okazją do miłego i kreatywnego spędzenia czasu,
a otrzymane nagrody będą zachętą do samodzielnego tworzenia i dalszego rozwijania ich zdolności i talentów.