Sensoryczne zajęcia grupowe rozwijające zmysły - komunikacja zabawą

Sensoryczne zajęcia grupowe rozwijające zmysły - komunikacja zabawą

Zespół terapeutek integracji sensorycznej pani Wiesława Warpechowską i Magdalena Bernyś proponują innowacyjny program zajęć grupowych rozwijających zmysły u dzieci.

Celem programu jest niwelowanie i integrowanie trudności w zakresie odbioru i przetwarzania bodźców zmysłowych w przyjaznej, zabawowej atmosferze. Terapeutki SI za pomocą zabawy będą uczyły dzieci prawidłowego odbierania wrażeń płynących z ich ciała i środowiska zewnętrznego w taki sposób, by mogły użyć je do celowego działania podczas aktywności na zajęciach. Realizacja tej formy pracy grupowej będzie wspierała rozwój sensoryczno – motoryczny, zapobiegała trudnościom rozwojowym i społecznym, a przede wszystkim zaspokajała dziecięcą potrzebę aktywności fizycznej.

Informujemy, że od 14 lutego ruszyły pierwsze zajęcia, które potrwają do końca kwietnia bieżącego roku. Do programu uczestnicy zostali zakwalifikowani na podstawie wniosków złożonych do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stalowej Woli.

W maju planujemy następną edycję programu.