Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy

zespół logopedów serdecznie zaprasza dzieci uczęszczające na różne formy pomocy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do  udziału w konkursie na najciekawszą rymowankę / wiersz logopedyczny.

Najciekawsze wiersze/rymowanki zostaną nagrodzone.

 

 

Prace na konkurs z danymi teleadresowymi należy dostarczyć do sekretariatu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do dnia 01.03.2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 06.03.2023r.

 

Regulamin konkursu  oraz oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego dostępne są do pobrania tutaj oraz u osób prowadzących zajęcia z dzieckiem i w sekretariacie PPP.