Kontakt do instytucji udzielających różnych form pomocy i wsparcia. Broszura informacyjna

Kontakt do instytucji udzielających różnych form pomocy i wsparcia. Broszura informacyjna

Szanowni Państwo,
Psycholodzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli zachęcają do zapoznania się z broszurą informacyjną, zawierającą zbiór telefonów w obszarze wsparcia w kryzysie psychicznym, pomocy dla dzieci i młodzieży, pomocy dla rodziców i nauczycieli, pomocy dla ofiar przemocy oraz pomocy dla osób z uzależnieniami.

Źródło: Forum Przeciw Depresji
www.forumprzeciwdepresji.pl

 

Broszura do pobrania