“Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga…”
Adam Mickiewicz

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stalowej Woli zaprasza uczniów klas I-III szkoły podstawowej
na warsztaty z okazji obchodów Dnia Białej Laski, dotyczące codziennego funkcjonowania osób z indywidualnymi potrzebami.

Zajęcia odbędą się w dniu 16 października 2023r.w godzinach 11:00-13:30 oraz 13:30 -16:00 na terenie poradni.

Zgłoszenia na warsztaty można dokonać osobiście do dnia 11 października 2023r. w sekretariacie lub telefonicznie (883 723 640 lub 15 842 18 31).

Plakat do pobrania