„Podróż ku zmianie"- konkurs dla dzieci i młodzieży

„Podróż ku zmianie"- konkurs dla dzieci i młodzieży

KONKURS

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
zaprasza do udziału

w konkursie plastycznym – uczniów z kl. I-III

oraz plastycznym lub literackim – uczniów z kl. IV-VIII

szkoły podstawowej

 

„Podróż ku zmianie”

 

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone!

 

Prace plastyczne i literackie należy dostarczyć w kopertach

z danymi teleadresowymi do sekretariatu

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli.

 

Termin składania prac: do 21 kwietnia 2023r.

Rozstrzygniecie konkursu: do 26 maja 2023r.

 

 

Regulamin konkursu, oraz deklaracja rodzica /opiekuna prawnego dostępne są tutaj
oraz na tablicy ogłoszeń i sekretariacie PPP.

Plakat dostępny tutaj