Ze względu na nagły i narastający kryzys uchodźczy wywołany agresją zbrojną Rosji na Ukrainę, na Platformie internetowej:https://pwpp.uksw.edu.pl/aktualnosci odbywać się będą „Lekcje pokoju w warunkach wojennych. Celem spotkań jest możliwie szybka próba adaptacji klas, szkół i środowisk lokalnych do przyjęcia grup uczniów
i nauczycieli zza wschodniej granicy. Spotkania poprowadzi dr. Michał Paluch, który wspólnie z zapraszanymi gośćmi zastanawiać się będzie, jaki jest poziom Naszego przygotowania na rzecz integracji międzykulturowej, międzyreligijnej i egzystencjonalnej w obliczu fali uchodźców wojennych z Ukrainy. Spotkania odbywać się będą w każdy wtorek oraz środę od godziny 16.00 do 19.00 na platformie Programu Wsparcia, po zarejestrowaniu się na konkretną datę. 

                                                                              Zapraszamy Państwa na te spotkania