Moja przyszłość - mój wybór

Moja przyszłość - mój wybór

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stalowej Woli  w ramach współpracy  ze szkołami w zakresie doradztwa zawodowego w dniach 01.03.22 oraz 08.03.2022 odbyły  się spotkania dla młodzieży pt „Moja przyszłość – mój wybór”. Celem spotkań było przedstawienie oferty pomocy w procesie wyboru dalszej drogi kształcenia uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej. W ramach spotkania przedstawiona została krótka prezentacja tematyczna dotycząca doradztwa zawodowego. Uczniowie mieli również możliwość spotkania z przedstawicieli kilku zawodów  oraz  zapoznania się ze specyfiką wykonywanej przez nich pracy. Każdy uczestnik spotkania mógł skorzystać także z indywidualnego kontaktu z doradcą zawodowym. Spotkania przygotowała i poprowadziła Cecylia Błażejowska  we współpracy z Anną Bal – wicedyrektorem Poradni.