Zajęcia grupowe w szkołach

Zajęcia grupowe w szkołach:

Zajęcia terapeutyczne

PROPOZYCJA ZAJĘĆ GRUPOWYCH DO REALIZACJI NA TERENIE SZKÓŁ I PLACÓWEK

 

Oferta pedagogów. Propozycje skierowane do dzieci i młodzieży, do realizacji w szkołach i placówkach

L.p. Tematyka Forma zajęć Adresaci
(wiek dzieci, klasy, szkoła)
Cele do zrealizowania
1. Niepełnosprawni są wśród nas. warsztaty Dzieci przedszkolne i ze szkoły podstawowej. Informacje o niepełnosprawnościach i ich konsekwencjach. Dostarczanie doświadczeń związanych z dysfunkcjami zmysłów. Rozwijanie umiejętności rozumienia i niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

Oferta psychologów zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży realizowanych na terenie szkół i placówek

Lp. Rodzaj zajęć Grupa wiekowa
(klasa)
Cele do osiągnięcia
1. Rekomendowany program profilaktyki używania substancji psychoaktywnych przeznaczonych dla młodzieży w wieku 12-14 lat Unplugged. Dzieci w wieku 12-14 lat Kształtowanie odporności psychicznej u dzieci, profilaktyka I rzędowa. Profilaktyka uzależnień.
2. Zajęcia rozwijające kreatywność. Dzieci klas IV-VI Rozwijanie kreatywności i nieszablonowego myślenia.

 

Oferta terapeutów SI. Propozycje skierowane do rodziców z dziećmi, do realizacji w PPP

L.p. Tematyka Forma zajęć Adresaci Cele do zrealizowania
1. Sensoryczny piękny świat. warsztaty rodzice z dziećmi Stymulacja dzieci do odkrywania i poznawania świata. Integracja zmysłów przez doświadczanie nowych bodźców. Kształtowanie umiejętności kontaktów społecznych i zdolności współpracy w grupie.