Zajęcia z psem

Zajęcia dogoterapeutyczne dla dzieci

 

Dogoterapia jest metodą wspomagającą terapię i rehabilitację dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. Uczestnicząc w zajęciach z psem dzieci uczą i bawią się z nim. Podczas zajęć realizują też programy terapeutyczne, stwarzając szansę i okazję do efektywniejszej terapii i rehabilitacji. Wspomaganie rozwoju to działanie potrzebne wszystkim dzieciom. Kontakt ze zwierzętami wpływa korzystnie zarówno na nasze zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Potwierdzają to wyniki licznych badań naukowych. Dogoterapia polega przede wszystkim na nawiązaniu więzi psychicznej ze zwierzęciem, co przyspiesza leczenie i ma korzystny wpływ na rozwój psychiczny. Pies, który nie ocenia, nie przygląda się pogardliwie, niczego nie wymaga i jest wyjątkowo cierpliwy, stymuluje dzieci do zwiększenia wysiłku fizycznego podczas ćwiczeń, wydłużenia jego czasu, co owocuje poprawą jego stanu zdrowia.

W roku szkolnym 2016/2017 zajęcia z udziałem psa realizowane są w formie warsztatów na terenie szkół i przedszkoli.