Zajęcia wspierające pracę wychowawców klasowych

 

Uczestnicy:

 • młodzież klas IV/V  szkoły podstawowej  oraz  wychowawcy klas

Cele uczestnictwa w zajęciach :

 • wsparcie działań wychowawcy klasy
 • rozwijanie umiejętności pracy zespołowej,
 • praca nad rozwojem  potencjału ,
 • otwarcie się na innych ,  uważne słuchanie,  
 • pozytywne myślenie,  motywacja do życia
 • praca nad poczuciem własnej wartości , pewnością siebie
 • rozwój myślenia twórczego
 • doskonalenie sztuki komunikacji

Korzyści uczestnictwa w zajęciach:

 • rozwinięcie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych;
 • przezwyciężenie obaw i barier w kontaktach rówieśniczych
 • doskonalenie umiejętności nawiązywania relacji,
 • podniesienie samoświadomości przeżywanych emocji.
 • zrozumienie myśli, uczuć i zachowań innych ludzi;
 • nauczenie się  pokojowego  rozwiązywania problemów, myślenia krytycznego i kreatywnego, skutecznego komunikowania się , budowania zdrowych relacji, identyfikowania się z innymi, kierowania  sobą, unikania ryzykownych zachowań.

Termin, miejsce, organizacja :

 • zajęcia dwugodzinne  ( 2×45 minut ) w ciągu  całego roku szkolnego  2015/16, na terenie szkół,
 • po zgłoszeniu do  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli i ustaleniu terminu
 • W trakcie i po każdych zajęciach możliwość  konsultacji z prowadzącym pedagogiem

Prowadzący :

 • mgr Honorata Winiarczyk