Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym, klasy I – III, kolejna edycja

Uczestnicy:

 • uczniowie z trudnościami w inicjowaniu relacji rówieśniczych, podtrzymywaniu kontaktów, mający problemy         w rozumieniu zasad społecznych,
 • uczniowie wymagający wsparcia w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, mający trudności w procesie adaptacji w szkole.

Cele uczestnictwa w zajęciach:

 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych: umiejętności inicjowania relacji,  uważnego słuchania, przekazywania informacji,
 • uczenie dostrzegania własnych mocnych i słabych stron,
 • rozwijanie ekspresji emocjonalnej, w tym różnicowania uczuć i emocji, rozpoznawanie własnych oraz cudzych uczuć i emocji oraz ćwiczenie umiejętność ich adekwatnego wyrażania,
 • zwiększenie poczucia własnej wartości,
 • konstruktywne odreagowywanie negatywnych emocji,
 • nauka empatii.

Korzyści uczestnictwa w zajęciach:

 • rozwój kompetencji społecznych, w tym umiejętności nawiązywania relacji w grupie rówieśniczej,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz świadomości swoich zasobów i trudności,
 • rozwój umiejętności komunikacyjnych,
 • przezwyciężanie barier w inicjowaniu kontaktów interpersonalnych,
 • rozwijanie empatii,
 • nauka nazywania i różnicowania stanów emocjonalnych.

Planowany termin rozpoczęcia: listopad 2016 r.

Częstotliwość: spotkania cotygodniowe,

Zakres czasowy: środa, w godzinach 15:00 do 16:30

Miejsce: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stalowej Woli, sala nr. 18

Prowadzący: mgr Agata Wałek, mgr Honorata Winiarczyk

 

Serdecznie zapraszamy!