Zajęcia grupowe w oparciu o trening zastępowania agresji (TZA)

 

TZA ma trzy komponenty:

 • Trening umiejętności i zachowań prospołecznych
 • Trening kontroli złości
 • Trening zasad etycznych, czyli wartościowanie moralne

Trening prowadzony jest w małych grupkach ( 6-8 osób), stosowane są na nim 4 strategie nauczania (jeśli chodzi o trenowanie umiejętności i zachowań prospołecznych):

 1. modelowanie
 2. gra w rolę
 3. informacja zwrotna
 4. trening uogólniający

Ćwiczenia odbywają się w sześciu kategoriach:

 1. podstawowe umiejętności społeczne (np. rozpoczynanie rozmowy, przedstawianie się)
 2. zaawansowane umiejętności społeczne (np. proszenie o pomoc, przepraszanie)
 3. kontrola emocji (np. wyrażanie uczuć, kontrola lęku)
 4. alternatywy agresji (np. negocjowanie, pomoc innym) 
 5. kontrola stresu (np. postępowanie w przypadkach odrzucenia, oskarżenia)
 6. umiejętność planowania (np. stawianie celów, wybór priorytetów)

Wszystkie te ćwiczenia mają pomóc w radzeniu sobie z agresją . Poprzez uczestnictwo w treningu dzieci powinny wypracować postawy prospołeczne, nauczyć się panowania i kontroli nad złością.

Podczas pracy z grupą wykorzystywane będą elementy metody TZA i elastycznie dostosowywane do zapotrzebowań uczestników grupy.

Prowadzący: mgr Ewelina Owanek, mgr Monika Wanatowicz