Zajęcia grupowe realizowane w PPP

Oferta pedagogów. Propozycje skierowane do dzieci i młodzieży realizowane na terenie PPP

 

L.p.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci                    (wiek dzieci, klasy, szkoła)

Cele do zrealizowania

1.

Zajęcia ogólnorozwojowe „Kreatywne przedszkolaki”

Zajęcia grupowe

Dzieci 5 i 6 letnie

Rozwijanie ciekawości poznawczej, rozbudzanie uzdolnień dziecka.

2.

Trening zastępowania agresji

Zajęcia grupowe

Dla uczniów szkół podstawowych

Ćwiczenie i poszerzanie podstawowych umiejętności społecznych.

Uczenie treningu odreagowania emocjonalnego i kontrolowania złości. Trening radzenia sobie z uczuciami: rozpoznawanie, wyrażanie, rozumienie uczuć swoich i innych osób

 Oferta psychologów. Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży realizowane na terenie PPP

Lp.

Rodzaj zajęć

Grupa wiekowa                  ( klasa)

Cele do osiągnięcia

1.

TZA

Szkoła podstawowa klasy V-VI

Nauka adekwatnych do sytuacji strategii regulacji emocji. Rozwijanie kompetencji kluczowych, w szczególności społecznych                  i obywatelskich.

 

2.

TUS

Szkoła podstawowa

Trening umiejętności komunikacyjnych. Rozwijanie kompetencji społecznych, samoświadomości. Modyfikacja zachowań na bardziej aprobowane społecznie. Rozwijanie postaw obywatelskich                            i patriotycznych.

 

3.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne oraz kreatywność.

Szkoła podstawowa klasy I- III

Dzieci: Nauka rozpoznawania, nazywani                     i wyrażania emocji w sposób aprobowany społecznie.

Rodzice: wsparcie oraz rozwój kompetencji wychowawczych w zakresie funkcjonowania emocjonalno – społecznego dzieci.

4

PWR- program wzmacniania rodzin.

Dzieci                             i młodzież                   w wieku 10-14 lat

Rozwijanie umiejętności interpersonalnych           i indywidualnych wśród nastolatków oraz wzmacnianie więzi w rodzinie.


Oferta logopedów. Propozycje skierowane do dzieci i młodzieży do realizacji na terenie PPP

L.p.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci                    (wiek dzieci, klasy, szkoła)

Cele do zrealizowania

1.

Grupowe zajęcia ogólnorozwojowe rozwijające mowę                                    i komunikację dla dzieci 5-6 letnich „Gadające rączki”

 

Zajęcia grupowe

Dzieci przedszkolne, 5, 6 lat

Celem zajęć będzie rozwijanie:

umiejętności wypowiadania się                            i wyrażania własnych myśli,

mowy i słownika dziecka,

sprawności narządów mowy,

percepcję wzrokową i słuchową,

koncentrację uwagi,

sprawności grafomotorycznej,

koordynację wzrokowo-ruchową,

sferę poznawczą,

wyobraźnię, kreatywność, twórcze myślenie oraz umiejętność pracy                        w grupie.

2.

Metoda Warnkego

warsztat

 

Dzieci od 6 roku życia

– Trening słuchowy,

– Lateralny Trening usprawniający funkcje słuchowe, wzrokowe, motoryczne.