Zajęcia grupowe "Będę uczniem"

 

Zajęcia będą prowadzone co tydzień przez cały rok szkolny 2015/2016 na terenie tutejszej poradni.

Celem w/w zajęć jest osiągnięcie przez dzieci optymalnego poziomu przygotowania do nauki szkolnej.

Prowadzący zajęcia: mgr Irena Korpalska, mgr Małgorzata Szabla