Zajęcia dla uczniów zdolnych z klas III i IV

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stalowej Woli proponuje cykl zajęć dla uczniów zdolnych z klas III i IV.

Program składa się z kilkunastu spotkań w małych grupach. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w poniedziałki w godzinach 14:00-16:00 (zajęcia z dziećmi  ok. 90 min. i czas na konsultacje indywidualne) po zebraniu odpowiedniej ilości uczestników.

Celem zajęć jest aktywizowanie zdolności twórczych, stymulowanie myślenia oraz wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego i moralnego.

Przeważająca część programu będzie służyła treningowi myślenia twórczego i logicznego. Ćwiczone będą również umiejętności relaksacyjne, techniki pamięciowe, umiejętności społeczne.

Formy pracy przewidują zadania indywidualne, grupowe, w podgrupach. Proponujemy m.in. zagadki matematyczne, pamięciowe, logiczne, ćwiczenia rozwijające koncentrację uwagi i kompetencje językowe.

Program i formy zajęć są elastyczne – dostosowane do potrzeb i propozycji uczestników, którzy są ich aktywnymi współtwórcami.

 Zajęcia prowadzą:

Marta Nowak – pedagog

Monika Wanatowicz – pedagog

 

Zapisu można dokonać w sekretariacie poradni przy ul. Hutnicza 12 lub telefonicznie (tel. 15 842-18-31, 883-723-640). O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.