ZACHOWANIA TRUDNE I UCIĄŻLIWE – CZY MOŻNA SIĘ DO NICH UŚMIECHNĄĆ…

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zaprasza
nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych na warsztaty pt.:

ZACHOWANIA TRUDNE I UCIĄŻLIWE –

CZY MOŻNA SIĘ DO NICH UŚMIECHNĄĆ…

Planowany czas rozpoczęcia: październik/listopad 2017r. (po zebraniu się grupy)

Prowadzący: Marta Dziewulska (psycholog, oligofrenopedagog, trener wideotreningu

                     komunikacji, terapeuta integracji sensorycznej),

Agata Kowal (psycholog, oligofrenopedagog, specjalista z zakresu rewalidacji
i edukacji osób ze spektrum autyzmu.

Miejsce: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12

Termin: czwartek,  godz. od 14:00-18:00

Forma: dwa spotkania dla grup po 12 osób

Warsztaty mają na celu zainspirowanie nauczyciela/pedagoga/psychologa do
zaciekawienia się trudnymi i uciążliwymi zachowaniami
oraz zwiększenia motywacji do konfrontacji z tymi zachowaniami.

W trosce o trafność zaspokajania potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży oraz adekwatność oddziaływań wobec nich warsztaty zostały podzielone uwzględniając kryteriu wiekowe, tj:

  • I grupa- dla osób pracujących z uczniami w wieku od 6 do 12 lat,
  • II grupa – dla osób pracujących z nastolatkami od 12 r.ż.

Podczas warsztatów będzie możliwość pracy nad zgłaszanymi przez uczestników zachowaniami swoich uczniów.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające
zaangażownie w pracę z uczniami z zachowaniami problemowymi
oraz rekomendację Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stalowej Woli.

Zgłoszenia można dokonywać w sekretariacie poradni przy ul. Hutniczej 12 w Stalowej Woli
lub  telefonicznie: 158421831

                                                                      Zapraszamy!