Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych: Wartościowy Ja - Wartościowy Świat

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stalowej Woli zaprasza na zajęcia pt.:

„Wartościowy Ja – Wartościowy Świat”

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych, którzy mają niskie poczucie własnej wartości oraz chcą pogłębić wiedzę na temat systemu wartości.

Celem zajęć będzie:

 • rozwijanie poczucia własnej wartości w oparciu o znajomość własnych i cudzych emocji;
 • stymulacja rozwoju systemu wartości ucznia;
 • wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych;
 • rozwijanie tolerancji;
 • nauka współpracy w grupie;
 • rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych.

Korzyści z udziału w zajęciach:

 • zwiększenie poczucia własnej wartości;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji;
 • poszerzenie wiedzy na temat systemu wartości;
 • poszerzenie świadomości na temat przyjaźni, odpowiedzialności, szacunku i tolerancji;
 • rozwój kompetencji interpersonalnych.

Termin, miejsce, organizacja:

 • Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2017r.;
 • Częstotliwość: spotkania cotygodniowe;
 • Godziny spotkań: środa, w godzinach 16:00 – 18:00 (5 spotkań po 2 godziny);
 • Miejsce: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stalowej Woli.

Prowadzący:

Ewa Orlińska – psycholog.

Zapisy przyjmuje sekretariat poradni przy ul. Hutniczej 12 lub telefonicznie:
15 842 18 31 / 883 723 640.

                                                                   Zapraszamy!