Warsztaty dla dyrektorów przedszkoli

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Przedszkoli

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stalowej Woli zaprasza Dyrektorów Przedszkoli  na warsztat informacyjno – szkoleniowy.

Wpisując się w kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019 pragniemy w bieżącym roku szkolnym skoncentrować się na dzieciach, które mają rozpocząć edukację w kl. „I”.

Chcemy wspólnie z przedszkolami podjąć działania w kierunku optymalnego przygotowania dzieci do nauki aby zapewnić im dobry start w szkole.

Proponujemy następujące działania:

  1. Przesiewowe badanie słuchu SAT (Screeningowy Audiometr Tonalny),
  2. Przesiewowe badanie logopedyczne dla dzieci z kl. „0”,
  3. Sieć współpracy dla nauczycieli przedszkoli.

 

Warsztat odbędzie się w dniu 26.10.2018 r., w godzinach 9:00 – 12:00
w tutejszej placówce (ul. Hutnicza 12 – piętro II).

 

Proszę o potwierdzenie obecności w sekretariacie poradni: tel. 15 842 18 31 lub mailowo: pppsekretariat@wp.pl

 

                                                                              Serdecznie zapraszam