Trudności w czytaniu i pisaniu uwarunkowane problemami ze wzrokiem - warsztat szkoleniowy

 Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, na szkolenie pod tytułem:

,,Trudności w czytaniu i pisaniu uwarunkowane problemami ze wzrokiem

Szkolenie odbędzie się w dniu 22.11.2016 r., o godz. 14.00
w tutejszej placówce (ul. Hutnicza 12 – piętro II).

Czas trwania szkolenia: 120 min.

Warsztat przeprowadzi:

pani Marta Nowak – pedagog

Obszar tematyczny szkolenia obejmuje:

  1. Elementy układu wzrokowego, rozwój widzenia – wybrane informacje.
  2. Wady refrakcji, zez – objawy, wpływ na nabywanie umiejętności szkolnych.
  3. Objawy dysfunkcji w obrębie narządu wzroku, wskazania do pogłębionej diagnozy w tym kierunku.
  4. Aspekty widzenia wpływające na czytanie i pisanie (m.in. ruchy gałek ocznych, akomodacja, konwergencja, widzenie obuoczne).
  5. Hipotezy związane z deficytami funkcji wzrokowych tłumaczące trudności w czytaniu.
  6. Widzenie w dysleksji.
  7. Praktyczne problemy osób słabowidzących.
  8. Pomoce nieoptyczne dla osób z problemami wzrokowymi.

Zapisy oraz dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie poradni,

telefon 15 842 18 31 lub 883 723 640.