TIK?- TAK, Z WYOBRAŹNIĄ!

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stalowej Woli zaprasza do wzięcia udziału w miejskiej kampanii propagującej bezpieczne, zrównoważone i odpowiedzialne korzystanie z mediów elektronicznych przez dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziny:

TIK? – TAK, Z WYOBRAŹNIĄ!

TELEWIZJA, INTERNET, KOMPUTER I MOJE DZIECI 

 

telewizja, tablet, telefon, Internet, komputer,

technologie informacyjne i komputerowe

teatr, taniec, aktywność, kreatywność, komunikacja interpersonalna, książka, wyobraźnia

DATA I MIEJSCE

Maj– czerwiec 2018 roku

Stalowa Wola

PATRONAT HONOROWY:

Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny

ORGANIZATOR KAMPANII

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 12

Telefony: 15 / 842 18 31 , 883 723 640

www.ppp.stalowowolski.pl

e-mail: pppsekretariat@wp.pl

WSPÓŁORGANIZATORZY KAMPANII:

Urząd Miasta Stalowej Woli

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli oraz działające przy nim Stowarzyszenie „Strefa Spotkań”, operator Miejsca Spotkań Dmowskiego 11

Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu Filia w Stalowej Woli

ADRESACI, CEL ORAZ ZAKRES KAMPANII

 1. Kampania ma zasięg miejski.
 2. Kampania adresowana jest do rodzin dzieci w wieku przedszkolnym oraz do przedszkoli gminnych na terenie Stalowej Woli.
 3. Celem kampanii jest:
 • propagowanie bezpiecznego, zrównoważonego i odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych w rodzinach dzieci w wieku przedszkolnym,
 • wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci,
 • wzmacnianie umiejętności wychowawczych rodziców dzieci w wieku przedszkolnym,
 • wspieranie przedszkoli w ich działalności wychowawczej i edukacyjnej,
 • podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli przedszkola,
 • rozwijanie więzi rodzinnych i społecznych,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • propagowanie aktywności, twórczego działania i uczestnictwa w kulturze (popularyzacja teatru, książki),
 • profilaktyka na poziomie pierwszorzędowym tzw. uzależnień behawioralnych (od komputera i Internetu, gier, serwisów społecznościowych itp.),
 • zapobieganie zagrożeniom związanym z korzystaniem z mediów elektronicznych i Internetu: zakłóceniom rozwoju mowy i komunikacji u dzieci, nieprawidłowościom w rozwoju emocjonalnym, społecznym i poznawczym, w dalszej perspektywie: cyberprzemocy, pornografii, uwodzeniu/krzywdzeniu dzieci itp.
 1. W zakres kampanii wchodzą następujące działania:
 • Warsztaty dla rodziców na terenie przedszkoli dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z mediów elektronicznych przez dzieci pt. „Wyższa Szkoła Wychowania Małego Elektronika”- realizowane przez psychologów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Maj / czerwiec 2018 r.

Czas trwania 1-2 godzin.

Prosimy zainteresowane przedszkola o zgłoszenia.

 • Szkolenie dla nauczycieli przedszkoli pt. „Cyfrowe przedszkolaki” realizowane przez psychologów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na temat roli mediów elektronicznych w wychowaniu, z przedstawieniem i omówieniem scenariuszy zajęć dla dzieci pt. „O dziewczynce Paulince, która ciągle oglądała telewizję” i „Kłopoty Jacka, który ciągle grał na smartfonie”. Elementem szkolenia będzie również omówienie fachowej literatury obejmującej problematykę mediów w wychowaniu oraz udostępnienie zestawienia bibliograficznego na powyższy temat przygotowanego przez pracowników stalowowolskiej filii Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu.

10 maja 2018 r.

 • Zajęcia dla dzieci na terenie przedszkoli prowadzone według udostępnionych scenariuszy „O dziewczynce Paulince, która ciągle oglądała telewizję” i „Kłopoty Jacka, który ciągle grał na smartfonie” (2 zajęcia po ok. 30 minut)  – realizowane przez przeszkolonych nauczycieli przedszkoli.

Maj / czerwiec 2018 r.

 • Przygotowanie na terenie przedszkoli tablic informacyjnych z materiałami propagującymi bezpieczne korzystanie z mediów oraz propozycjami ciekawych i wartościowych stron www.

Okres trwania kampanii.

 • Warsztaty dla rodziców z zakresu prawidłowej komunikacji „Jak mówić, by maluchy nas słuchały? – Wyższa Szkoła Dialogu z Dziećmi” – realizowane przez psychologów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we współpracy z Miejskim Domem Kultury w Stalowej Woli oraz Stowarzyszeniem „Strefa Spotkań”.

Miejsce Spotkań Dmowskiego 11, 12 czerwca 2018 r. godz. 16.30

na warsztatach liczba miejsc  jest ograniczona – obowiązują zapisy w sekretariacie PPP tel.  15 842 18 31, e – mail: pppsekretariat@wp.pl

 • Warsztaty dla rodziców z dziećmi „W co się bawić? – Wyższa Szkoła Zabawy Bez Zabawek” – realizowane przez psychologów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we współpracy z Miejskim Domem Kultury w Stalowej Woli oraz Stowarzyszeniem „Strefa Spotkań”.

Miejsce Spotkań Dmowskiego 11, 7 czerwca 2018 r. godz. 16.30

na warsztatach liczba miejsc  jest ograniczona – obowiązują zapisy

w sekretariacie PPP tel.  15 842 18 31, e – mail: pppsekretariat@wp.pl

 • Warsztaty dla rodzin z dziećmi w młodszym wieku prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne w ramach Teatralnego Dnia Dziecka (po spektaklu teatralnym dla maluchów pt. „Misiaczek”) – realizowane przez psychologów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we współpracy z Miejskim Domem Kultury.

27 maja 2018 r.

 • Maraton Czytania Dzieciom w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Stalowej Woli (czytają rodzice dzieci z przedszkoli stalowowolskich).

5 czerwca 2018 r.

 • Konkurs plastyczny dla rodzin pt: „TIK – TAK, czyli czas dla rodziny” – przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej obrazującej zrealizowany, rodzinny sposób na ciekawe spędzenie wolnego czasu – z krótkim opisem działań.

Prace można składać w przedszkolach lub sekretariacie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 12 w terminie do 15 czerwca 2018 r.

Przewidziane są atrakcyjne nagrody dla zdobywców  3 pierwszych miejsc.

 • Wybór przedszkola najbardziej aktywnego w kampanii – realizującego zajęcia dla dzieci, tworzącego najciekawsze tablice informacyjne, angażujące jak największą liczbę rodziców do udziału w warsztatach i konkursie plastycznym. 

                                                                                               Zapraszamy do udziału

 

Dokumenty do pobrania:

regulamin konkursu

karta zgłoszenia na konkurs