TERAZ W POLSCE UCZEŃ Z ZAGRANICY ROZPOCZYNA NAUKĘ W POLSKIEJ SZKOLE

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zaprasza pedagogów i psychologów szkolnych
z terenu powiatu stalowowolskiego na szkolenie pt.:

TERAZ W POLSCE

UCZEŃ Z ZAGRANICY ROZPOCZYNA NAUKĘ W POLSKIEJ SZKOLE

Termin: 28 września 2017r. w godzinach od 10.00 do 14.00

Miejsce: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12

Prowadzący: Katarzyna Krasowska (psycholog. logopeda)

            Na przestrzeni ostatnich lat w pracy szkół obserwuje się zjawisko migracji. Uczniami stają się dzieci, które wraz z rodziną przyjechały do Polski i rozpoczynają naukę
w naszym systemie edukacji. Uczniowie ci mają za sobą zróżnicowane wcześniejsze doświadczenia edukacyjne oraz w różnym stopniu posługują się językiem polskim. Dzieci te mogą przejawiać trudności związane z adaptacją do nowej rzeczywistości, komunikacją
i nauką szkolną.

W związku z tym zjawiskiem Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stalowej Woli proponuje szkolenie dla pedagogów i psychologów szkolnych poświęcone pracy                 z uczniami z rodzin migracyjnych. Omówione zostaną:

  • zagadnienia adaptacji psychologicznej i szoku kulturowego,
  • problemy związane z szeroko pojętą komunikacją,
  • zalecenia do pracy wychowawczej i edukacyjnej z uczniami,
  • wskazania dotyczące dostosowywania wymagań, oceniania i egzaminów zewnętrznych,
  • przepisy regulujące sytuację uczniów migracyjnych,
  • praktyczne wskazówki i zalecenia do pracy,
  • przydatna literatura i strony internetowe.                           

Zgłoszenia można dokonywać w sekretariacie poradni przy ul. Hutniczej 12 w Stalowej Woli lub telefonicznie:   15 842 18 31, 883 723 640, do dnia 25.09.2017r.

                                                                         Zapraszamy!