Szkoła Rodziców - oferta warsztatów dla rodziców

 Na zajęciach realizowana będzie tematyka:

 • Granice i zasady. Jak stawiać granice i formułować zasady?
 • Uczucia. Jak pomóc dziecku by radziło sobie z uczuciami?
 • Uczucia – empatia. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?
 • Zachęcanie do współpracy. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały?
 • Kary i konsekwencje. Kary ranią – konsekwencje wychowują.
 • Rozwiązywanie problemów i konfliktów. Spotkanie Rodzinne czyli Debata.
 • Zachęcanie dziecka do samodzielności. Jak wychowywać dziecko do odpowiedzialności.
 • Uwalnianie dziecka od etykietek. Jak pomóc dziecku być sobą?
 • Pomocna pochwała i zachęta. Jak chwalić bez oceniania?

Warsztaty realizowane będą od października do maja w roku szkolnym 2015/2016 w cyklach czteromiesięcznych w godzinach popołudniowych, jeden raz w tygodniu.

Prowadzące zajęcia:

 • mgr Anna Bal
 • mgr Barbara Grzegorzewicz

Zapisy w sekretariacie poradni.
   
Rodzicu zachęcamy Cię do zainwestowania we własny rozwój i rozwój Twojego dziecka – to najważniejsza lokata w Twoim Życiu!