Superwizja w pracy wychowawczej

Superwizja jest metodą kształcenia i nadzoru nad pracą.

 • ZAŁOŻENIA I CELE:

W związku z narastającą liczbą i złożonością problemów wychowawczych wśród dzieci i młodzieży zachodzi konieczność poszukiwania nowych rozwiązań – metod pracy wychowawczej i doskonalenia własnego warsztatu pracy. Ważne jest, by z jednej strony skutecznie pomagać swoim uczniom w rozwiązywaniu ich problemów, a z drugiej zadbać o siebie poprzez ograniczanie czynników sprzyjających powstaniu syndromu wypalenia zawodowego.

 

 • Celem superwizji jest :
 • podniesie jakości świadczonych usług
 • pomoc w doborze najlepszych narzędzi do zrealizowania celów
 • podnoszenie umiejętności zawodowych pracowników i zapewnienie im wsparcia
 • konstruktywne odreagowanie stresu pracowników, związanego z wykonywaną pracą

 

PROPOZYCJA SUPERWIZJI SKIEROWANA JEST do psychologów, pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców

 

OBSZARY  SUPERWIZJI:

 • relacje wychowawców z dziećmi
 • relacje z rodzicami
 • relacje w zespole

 

TREŚĆ SUPERWIZJI:

 • Analiza doświadczeń/trudności wychowawcy w relacji z wychowankiem/rodzicem
 • Analiza problemów wychowanka/rodzica
 • Analiza współpracy w zespole

FORMY REALIZACJI:

 • spotkania odbywają się systematycznie (np. raz lub dwa w miesiącu),
 • w małych grupach ( max 8-10 osób)
 • w formach adekwatnych do potrzeb zespołu (zespołowa, indywidualna)
 • na terenie poradni, w miejscu zapewniającym dyskrecję i minimalizującym możliwość pojawienia się zakłóceń

 

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z SUPERWIZJI:

Superwizja umożliwia pracownikom:

 • analizę własnych emocji i działań wobec uczniów
 • wsparcie w sytuacji pojawienia się dylematów etycznych
 • nabywanie umiejętności pracy zespołowej, otwartości na inne osoby
 • dochodzenie do nowych rozwiązań poprzez obserwacje doświadczeń innych osób
 • kreatywność w pracy zespołowej

 

.Dodatkowe korzyści płynące z dobrej superwizji:

 • zwiększa ona świadomość pracownika w kwestii tego co dzieje się z nim w jego relacji z wychowankami i współpracownikami
 • zapewnia wsparcie emocjonalne i merytoryczne
 • uczy okazywać prawdziwe emocje w taki sposób, by były one bodźcem do pozytywnych  zmian
 • wdraża do otwartości, przyjmowania informacji zwrotnych i gotowości do podjęcia specjalnych wysiłków, w celu  „uzdrowienia” obszarów, które są problemowe
 • pozwala na przedyskutowanie problemów zawodowych z kompetentną osobą
 • umożliwia udzielenie i otrzymanie krytycznych informacji zwrotnych w bezpiecznych warunkach
 • intensyfikuje rozwój osobisty i zawodowy i zwiększa identyfikację pracownika z placówką (jej celami, zadaniami, procedurami postępowania)
 • buduje świadomość własnych kompetencji wychowawców

 

 

REALIZATOR:        Barbara Szmyd – psycholog PPP w Stalowej Woli