Przesiewowe badania logopedyczne

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Publicznych Szkół Podstawowych

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stalowej Woli zaprasza wszystkie

szkoły do udziału w Programie: 

Przesiewowe Badania Logopedyczne dla dzieci z kl. „0”

Przesiewowe badania mowy stanowią jedną z najważniejszych strategii oddziaływań profilaktycznych w zakresie identyfikacji zaburzeń w rozwoju mowy

dzieci sześcio i siedmioletnich.

Zadaniem przesiewowego badania mowy jest:

  1. obserwacja sposobu komunikacji dziecka z otoczeniem;
  2. określenie występujących barier komunikacyjnych;
  3. wstępne rozpoznanie nieprawidłowości w mowie dziecka;
  4. zalecenie optymalnych sposobów pomocy.

Pamiętać należy, że sukcesy osiągane w kl. „0” przez każde dziecko, zależą od Nas wszystkich. Im wcześniej pomożemy dziecku, tym szybciej zobaczymy efekty pracy w postaci sukcesów szkolnych.

Placówki chętne do wzięcia udziału w Programie proszone są o zapisy drogą elektroniczną lub telefoniczne w sekretariacie Poradni: tel. 15 842 18 31, mail: pppsekretariat@wp.pl