Zachęcamy do odwiedzenia INTERNETOWEJ PLATFORMY SPECJALISTYCZNO-DORADCZEJ

 

Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli finansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Głównym jego celem jest pomoc w zwalczaniu skutków pandemii COVID-19, poprzez przeprowadzenie badań naukowych, mających na celu pogłębioną diagnozę i wzmocnienie dobrostanu psychicznego uczestników procesu kształcenia na poziomie szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego

Program skierowany jest do: dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych
i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców oraz specjalistów (m.in. pedagogów, psychologów, terapeutów).