Podsumowanie konsultacji SI

 

         W dniu 27 października 2017 roku w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stalowej Woli odbyły się konsultacje dla dzieci i rodziców z zakresu diagnozy i terapii SI ( integracji sensorycznej ). Konsultacje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Wielu rodziców zaniepokojonych rozwojem sensoryczno- motorycznym swojego dziecka otrzymało wstępną diagnozę. Terapeuci z poradni ocenili dysfunkcje integracji sensorycznej, wskazali na ewentualną konieczność pogłębionej diagnozy, udzielili wskazówek do ćwiczeń i zabaw sensorycznych w domu, przekazali przygotowane ulotki. W tym dniu terapeuci pełnili dyżury do 19.00, i każdy zainteresowany mógł skorzystać z tej formy pomocy.

Ze względu na duże zainteresowanie planujemy kolejne takie spotkania. Jednocześnie dziękujemy Dyrektorom szkół i przedszkoli za rozpropagowanie tej akcji. 

Z poważaniem: Dyrektor PPP w Stalowej Woli