Drodzy klienci Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

Informujemy, że od 04.05.2020 r. wprowadzamy w naszej poradni pracę stacjonarną.

W pierwszej kolejności zapraszamy do składania wniosków o wydanie:

  1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (na kolejny etap edukacyjny).
  2. Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
  3. Opinii o odroczeniu od obowiązku szkolnego.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych pracowników, Poradnia będzie przyjmować klientów indywidualnie i po uprzednim umówieniu się telefonicznym na konkretny dzień i godzinę.

Klientów prosimy o zgłaszanie się z kompletną dokumentacją, wzory druków są do pobrania na naszej stronie www.

Przypominamy, że w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii, klientów obowiązują podstawowe środki ostrożności (maseczki, rękawiczki), prosimy również o zgłaszanie się do poradni z własnym długopisem.

Działalność terapeutyczną, porady, konsultacje oraz dyżury nadal prowadzimy z wykorzystaniem metod i technik na odległość. 

Sekretariat będzie czynny w godzinach od 7.30 do 14.30.

Wszelkich informacji udzielimy Państwu telefonicznie.

Telefon do poradni:

(15) 842 18 31

883 723 640