Szanowni Państwo!

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stalowej Woli stopniowo rozszerza swoją działalność stacjonarną: 

  1. Prowadzimy diagnozy dzieci i młodzieży w celu wydania:

orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego (na kolejny etap edukacyjny),

– orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,

– opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,

– opinii o odroczeniu od obowiązku szkolnego.

  1. Od 15.06.2020 r. stopniowo wprowadzamy działalność terapeutyczną w formie stacjonarnej ale tylko po wcześniejszym uzgodnieniu ze specjalistą poradni warunków pracy terapeutycznej.
  2. Przyjmujemy wnioski na badania dzieci w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się (kl. VII-VIII).

Informujemy, iż w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych pracowników, przyjmujemy klientów indywidualnie i po uprzednim umówieniu się telefonicznym na konkretny dzień i godzinę. Do poradni mogą wejść wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów infekcji, po wypełnieniu stosownych oświadczeń i zapoznaniu się z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w poradni (wywieszone w placówce), które bezwzględnie należy przestrzegać.

Przypominamy, że w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii, klientów obowiązują podstawowe środki ostrożności (maseczki, rękawiczki), prosimy również o zgłaszanie się do poradni z własnym długopisem.

Sekretariat jest czynny w godzinach od 7.00 do 19.00, telefon: (15) 842 18 31, 883 723 640