Oferta zajęć grupowych

PROPOZYCJA ZAJĘĆ GRUPOWYCH DO REALIZACJI NA TERENIE SZKÓŁ I PLACÓWEK

Oferta pedagogów. Propozycje skierowane do dzieci i młodzieży, do realizacji w szkołach i placówkach

 

L.p.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci                    (wiek dzieci, klasy, szkoła)

Cele do zrealizowania

1.

Niepełnosprawni są wśród nas.

warsztaty

Dzieci przedszkolne                      i ze szkoły podstawowej.

Informacje o niepełnosprawnościach i ich konsekwencjach. Dostarczanie doświadczeń związanych                      z dysfunkcjami zmysłów. Rozwijanie umiejętności rozumienia i niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

Oferta psychologów zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży realizowanych na terenie szkół i placówek

Lp.

Rodzaj zajęć

Grupa wiekowa                  ( klasa)

Cele do osiągnięcia

1.

Rekomendowany program profilaktyki używania substancji psychoaktywnych przeznaczychdla młodzieży w wieku 12-14 lat Unplugged.

Dzieci w wieku 12-14 lat

Kształtowanie odporności psychicznej
u dzieci, profilaktyka I rzędowa. Profilaktyka uzależnień.

2.

Zajęcia rozwijające kreatywność.

Dzieci klas IV-VI

Rozwijanie kreatywności i nieszablonowego myślenia.

 

Oferta terapeutów SI. Propozycje skierowane do rodziców z dziećmi, do realizacji w PPP

L.p.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci

Cele do zrealizowania

 

1.

Sensoryczny piękny świat.

 

warsztaty

 

rodzice z dziećmi

Stymulacja dzieci do odkrywania
i poznawania świata. Integracja zmysłów przez doświadczanie nowych bodźców. Kształtowanie umiejętności kontaktów społecznych
i zdolności współpracy w grupie.