Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stalowej Woli informuje, iż rozpoczęły się warsztaty z zakresu adaptacji – „Niepełnosprawni są wśród nas”.  Pierwsze zajęcia  z uczniami, w roku szkolnym 2022/2023 odbyły się 27 października 2022r. Celem głównym organizowanych przez PPP warsztatów jest kształtowanie postawy empatii, tolerancji i zrozumienia dla osób niepełnosprawnych, poszerzanie świadomości uczestników na temat specyfiki funkcjonowania osób z różną niepełnosprawnością oraz adaptacja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podczas zajęć uczestnicy w atrakcyjnej (zabawowej) formie doświadczają przeżyć związanych z dysfunkcjami zmysłów lub narządów, zdobywają podstawową wiedzę dotyczącą sposobów uczenia się, pisania i czytania przez osoby niepełnosprawne oraz ich funkcjonowania emocjonalnego, społecznego i poznawczego, a także zapoznają ze sprzętem rehabilitacyjnym i jego zastosowaniem w codziennym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej.

Oto krótka fotorelacja z przeprowadzonych dotychczas zajęć:

2

Zdjęcie 3 z 3