Metoda Warnkego - nowoczesna metoda do terapii trudności szkolnych

Metoda Warnkego to nowoczesna metoda terapeutyczna, w której terapeuta pracuje z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Od wielu lat metoda ta jest wykorzystywana przez terapeutów w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, natomiast od 2010 roku również w Polsce. Przeznaczona jest do terapii trudności szkolnych z dziećmi od 6 roku życia, a w szczególności zaburzeń czytania i pisania, dlatego też z powodzeniem stosowana jest u dzieci z dysleksją i dysortografią.

W badaniach nad efektywnością terapii wykazano, że u uczniów, którzy otrzymali dodatkowe lekcje w czytaniu i pisaniu (tradycyjny trening) nastąpiła poprawa o 6,3%, a w grupie uczestniczącej w treningu funkcji podstawowych i treningu lateralnym według Metody Warnkego poprawa wyniosła 42,6%. Treningi Metodą Warnkego cechują się wysoką efektywnością także w sytuacji, kiedy nie sprawdziły się tradycyjne formy terapii trudności w nauce.

Metoda Warnkego pozwala na poprawienie funkcjonowania dziecka w zakresie centralnego przetwarzania słuchowego, wzrokowego, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz słuchowo-ruchowej, a także w obszarze spostrzegania własnej motoryki i równowagi.

Jak przebiega terapia metodą Warnkego?

Trening funkcji podstawowych, szybkość i automatyzacja procesów przetwarzania dokonywana jest za pomocą elektronicznego narzędzia – „Brain-Boy Universal”. Urządzenie zawiera zestaw programów treningowych przypominających gry, które usprawniają siedem podstawowych funkcji przetwarzania spostrzeżeń w odniesieniu do zmysłu słuchu, wzroku i funkcji ruchowych. W tej części treningu dziecko słyszy w słuchawkach serię kliknięć i dźwięków. W zależności od rodzaju gry (czyli ćwiczonej funkcji) zadaniem dziecka jest ocena wybranych cech dźwięków (m. in. ocena: źródła dźwięku, rozróżnianie tonów, długości trwania dźwięków, wystukiwanie rytmu). W początkowych ćwiczeniach treningowych dziecko uzyskuje dodatkową wskazówkę w postaci synchronicznego do bodźców słuchowych pojawienia się bodźca wzrokowego (diody świetlne). Jeżeli dziecko odpowie prawidłowo, odstęp miedzy bodźcami zostanie zmniejszony o 10 milisekund, zaś w razie nieprawidłowej odpowiedzi odstęp ten wydłuża się o tę samą wartość.

W celu usprawnienia automatyzacji koordynacji półkul mózgowych Fred Warnke opracował trening zwany „Treningiem lateralnym”. Podczas tego treningu dziecko słyszy z jednej strony słuchawek głos wzorcowy (z płyty CD) oraz synchronicznie słyszy swój własny głos po drugiej stronie. Specjalistyczne urządzenie elektroniczne sprawia, że głos przemieszcza się pomiędzy dwiema stronami. Tym samym percepcja dziecka musi stale być świadoma kierunku, z którego dobiega jego głos.

 

Zapisy oraz dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie poradni.