Integracja sensoryczna SI

Drodzy rodzice informujemy, że w roku szkolnym 2017/2018 na terenie poradni prowadzimy Terapię Integracji Sensorycznej.

 Integracja sensoryczna – to proces przyjmowania informacji o otaczającym  nas świecie za pomocą wszystkich zmysłów oraz z wnętrza ciała. Dzięki zintegrowaniu i organizowaniu zmysłów wzroku, dotyku, ruchu, czucia mięśniowego, słuchu, smaku i węchu jesteśmy w stanie współdziałać swobodnie i efektywnie podczas pracy i zabawy oraz dbać o samych siebie i innych.

Zajęcia mają charakter zabawy naukowej, w trakcie której poprzez dostarczanie kontrolowanej ilości wrażeń dotykowych, przedsionkowych i proprioceptywnych dochodzi do kompensacji zaburzonych funkcji zmysłowych. Terapia odbywa się w specjalnie przygotowanym i wyposażonym w odpowiednie sprzęty ( huśtawki, hamaki terapeutyczne, wałki terapeutyczne, deskorolki terapeutyczne, równoważnie, trampoliny itd.) gabinecie.            W czasie zajęć nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności, ale wzmacnia się procesy nerwowe leżące u ich podstaw. Terapia integracji sensorycznej wspiera emocjonalne samopoczucie dziecka, pozwala opanować umiejętność wchodzenia w interakcje społeczne, a także umożliwia nabywanie umiejętności planowania, organizowania i przeprowadzania tego, co potrzebuje. Osiągamy to poprzez pozytywną atmosferę na zajęciach, powstanie więzi emocjonalnej między dzieckiem a terapeutą, odpowiedni dobór zadań na miarę możliwości dziecka, wydłużenia ich trwania oraz stopniowego włączania dziecka do coraz bardziej skomplikowanych form aktywności wymagających własnej inicjatywy i kreatywności.

Ważniejsze wskazania do terapii:

 • nadwrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe
 • zbyt mała wrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe
 • zbyt wysoki lub zbyt niski poziom aktywności
 • obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe
 • problemy z koordynacją
 • trudności z koncentracją, impulsywność
 • opóźnienia w rozwoju mowy lub zdolności językowych
 • opóźnienia w rozwoju zdolności ruchowych (mała i duża motoryka)
 • problemy z nauką
 • niskie poczucie własnej wartości
 • kłopoty z dobrą organizacją
 • kłopoty z zachowaniem

Ważne!!!

Zaburzenia integracji sensorycznej mogą być podłożem wielu trudności i problemów zakłócających prawidłowy rozwój dziecka, jego procesy uczenia się oraz mogą powodować problemy w jego zachowaniu, ale nie wszystkie dzieci, które mają problemy rozwojowe, w nauce i zachowaniu mają dysfunkcję integracji sensorycznej.

 Zajęcia integracji sensorycznej prowadzą:

mgr Magdalena Bernyś- pedogog , terapeuta SI

mgr Magdalena Belcarz – logopeda, terapeuta SI

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie poradni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia;

 1. Przyrowski Z. 2001. Podstawy diagnozy i terapii integracji sensorycznej. W: Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej .( Szmigel Cz.red.)AWF. Kraków.
 2. Przyrowski Z. 2015. Obserwacja Kliniczna – podręcznik. Empis. Warszawa.