INFORMACJA DLA KLIENTÓW

Szanowni Państwo

W trosce o bezpieczeństwo Naszych klientów: dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i pracowników, ulega zmianie organizacja pracy Poradni. Odwołujemy wszystkie diagnozy, terapie, zajęcia grupowe i inne formy spotkań bezpośrednich. Od dnia 25.03.2020 roku uruchamiamy pracę zdalną. 

Od poniedziałku do piątku zapraszamy do kontaktu poprzez następujące formy:

1. Sekretariat: wszelkie sprawy prosimy zgłaszać telefonicznie w godzinach 8.00-14.00, 

nr. telefonów: 15 842 18 31 lub 883 723 640,

zalecamy także kontakt drogą elektroniczną: ppp@stalowowolski.pl oraz poprzez profil zaufany,

Sekretariat nie będzie prowadził obsługi bezpośredniej.

2. Telefoniczne konsultacje i porady specjalistów:

Wszyscy specjaliści poradni będą pełnić dyżury i są do Państwa dyspozycji zgodnie z ustalonym harmonogramem. Jeżeli będziecie Państwo chcieli uzyskać wsparcie, pomoc lub inne wyjaśnienia, prosimy dzwonić na nr telefonu: 533 962 909. Skierowani zostaniecie do odpowiedniego specjalisty.

3. Praca zdalna specjalistów z wykorzystaniem poczty elektronicznej:

Możecie Państwo kontaktować się z Naszymi pracownikami poprzez pocztę elektroniczną. Na stronie www poradni zamieszczamy maile wszystkich specjalistów.

4. Kontynuacja dotychczas prowadzonych form pomocy:

Osoby objęte dotychczas różnymi formami pomocy, takimi jak: terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, psychoterapia, nadal mają możliwość jej kontynuowania, w formie uzgodnionej z prowadzącym (telefonicznej, mailowej, Skype itp.). Nadmieniamy, iż kontynuacja jest możliwa wyłącznie po bezpośrednim skontaktowaniu się z konkretnym terapeutą.

5. Działalność orzecznicza:

Informujemy, że od 25 marca 2020 roku do odwołania, nie będzie spotykał się Zespół Orzekający.

Jednakże, wszystkie potrzebne druki można nadal pobierać z naszej strony internetowej, zakładka: “druki do pobrania” 

6. Obecna organizacja pracy poradni obowiązuje do odwołania.