Gadające rączki - zajęcia dla dzieci 5 i 6 letnich

Drodzy Rodzice!

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stalowej Woli

w roku szkolnym 2017/2018 zaprasza na :

 Grupowe zajęcia ogólnorozwojowe rozwijające mowę i komunikację dla dzieci 5-6 letnich „Gadające rączki”

Spotkania odbywać się będą w mało licznych grupach, co dwa tygodnie
w czwartki, w godzinach: 15:00  – 16:00 (grupa I) i 16:30 – 17:30 (grupa II) na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stalowej Woli,
ul. Hutnicza 12.

Celem zajęć będzie rozwijanie u dzieci:

  • umiejętności wypowiadania się i wyrażania własnych myśli,
  • mowy i słownika dziecka,
  • sprawności narządów mowy,
  • percepcji wzrokowej i słuchowej,
  • koncentracji uwagi,
  • sprawności grafomotorycznej,
  • koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • sfery poznawczej,
  • wyobraźni, kreatywności i twórczego myślenia,
  • umiejętności pracy w grupie i relacji rówieśniczych.

 Zajęcia będą prowadzone z zastosowaniem różnorodnych technik plastycznych z elementami terapii logopedycznej.

Aktywność dziecka w działalności plastycznej jest niezwykle ważna dla jego prawidłowego rozwoju i podobnie jak zabawa stanowi u dzieci potrzebę rozwojową i jest obok mowy podstawową formą wypowiedzi. Odgrywa także znaczącą rolę w rozwoju umiejętności językowych i komunikacyjnych dzieci.

Prowadzące:

            Katarzyna Skoczylas-logopeda

            Marta Woszczyna-logopeda

Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać osobiście w sekretariacie Poradni lub telefonicznie pod numerem tel: 158421831, 883723640 do 31.09.2017r.

 Serdecznie zapraszamy!