Gadające rączki. Edycja II

Drodzy Rodzice!

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stalowej Woli w roku szkolnym

2018/2019 rozpoczęła się kolejna edycja

zajęć rozwijających mowę i komunikację dla dzieci 5 – 6 letnich

„Gadające rączki” 

 

Zajęcia odbywają się w małolicznych grupach, co dwa tygodnie w czwartki, w godzinach:                   

15:00  – 16:00 (grupa I) i 16:30 – 17:30 (grupa II).

Program zajęć przewiduje 9 spotkań.  

Celem zajęć jest rozwijanie u dzieci:

  • umiejętności wypowiadania się i wyrażania własnych myśli,
  • mowy i słownika dziecka,
  • sprawności narządów mowy,
  • percepcji wzrokowej i słuchowej,
  • koncentracji uwagi,
  • sprawności grafomotorycznej,
  • koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • sfery poznawczej,
  • wyobraźni, kreatywności i twórczego myślenia,
  • umiejętności pracy w grupie i relacji rówieśniczych.

Zajęcia są prowadzone z zastosowaniem różnorodnych technik plastycznych i elementów terapii logopedycznej.

Aktywność dziecka w działalności plastycznej jest niezwykle ważna dla jego prawidłowego rozwoju i podobnie jak zabawa

stanowi potrzebę rozwojową i jest obok mowy podstawową formą wypowiedzi. Odgrywa także znaczącą rolę w rozwoju

umiejętności językowych i komunikacyjnych dzieci.  

Wnioski na kolejną edycję zajęć grupowych mogą składać Rodzice w sekretariacie poradni.

Serdecznie zapraszamy!