Szanowni Państwo Dyrektorzy

Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych

                Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stalowej Woli informuje, że w bieżącym roku szkolnym wzbogaca ofertę doradztwa edukacyjnego i zawodowego                 o indywidualne spotkania dla uczniów na terenie Naszej Placówki.

            Doradca edukacyjny i zawodowy przeprowadzi diagnozy uczniów klas VII
i VIII oraz ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, odbędą się dwa spotkania, na których uczniowie:

  • dowiedzą się o swoim potencjale: zainteresowaniach, zdolnościach, umiejętnościach
    i możliwościach,
  • dowiedzą się o swoich zainteresowaniach, predyspozycjach i preferencjach zawodowych,
  • otrzymają pomoc w zaplanowaniu ścieżki kariery edukacyjno – zawodowej,
  • otrzymają wsparcie w wyborze odpowiedniego kierunku dalszego kształcenia.

            Zapraszamy również do analizy oferty doradztwa edukacyjnego i zawodowego na rok szkolny 2020/2021 i rozpropagowania jej wśród uczniów i ich rodziców.

            Oferta skierowana jest również dla nauczycieli prowadzących dział doradztwa edukacyjnego i zawodowego w szkołach.

            Z ramienia poradni działem doradztwa edukacyjnego i zawodowego będzie zajmowała się Pani mgr Beata Kowal.

Wszelkie zapytania można kierować telefonicznie do sekretariatu poradni (tel.: 883 723 640, (15) 842 18 31) lub na maila: bkowal@stalowowolski.pl.

                                                                                             Zapraszamy