Wczesna profilaktyka niepowodzeń szkolnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Publicznych Szkół Podstawowych oraz Przedszkoli

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stalowej Woli zaprasza do udziału w programie

 

Wczesna Profilaktyka Niepowodzeń Szkolnych

 

Proponujemy objęcie badaniami przesiewowymi dzieci z klas 0, I-ych, pod kątem wykrycia symptomów mogących być przyczyną trudności w uczeniu się.

 

Wczesna interwencja profilaktyczno-terapeutyczna może zapobiec lub zminimalizować późniejsze trudności w uczeniu się, przede wszystkim w nabywaniu umiejętności czytania i pisania. Sprzyja budowaniu motywacji do wysiłku umysłowego i zapobiega wtórnym konsekwencjom niepowodzeń szkolnych.

Badania przesiewowe odbywają się w szkole/przedszkolu na podstawie pisemnej zgody rodziców dzieci.

Placówki zainteresowane programem proszone są o zapisy drogą elektroniczną lub telefonicznie w sekretariacie Poradni

 

Serdecznie zapraszamy