Wykaz instytucji, z którymi współpracuje  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stalowej Woli:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli, ul. Dmowskiego 9,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Stalowej Woli, ul. Prymasa Wyszyńskiego 14,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego  w Stalowej Woli, ul. Niezłomnych 1,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7  im. Mikołaja Kopernika, ul. gen. Okulickiego 14,
 • Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli, ul. Mickiewicza 15,
 • Zespół Szkół Społecznych im. Armii Krajowej w Stalowej Woli, ul. ks. J. Skoczyńskiego 1
 • Społeczne Gimnazjum Nr 1
 • Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Stalowej Woli, ul. Energetyków 18
 • Gimnazjum Nr 7
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Energetyków
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Stalowej Woli, ul. Staszica 5
 • Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej 
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 17
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Stalowej Woli, ul. Wojska Polskiego 9
 • Samorządowe Liceum Ogólnokształcące
 • Gimnazjum Nr 4
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Szarych Szeregów
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, ul. 1-go Sierpnia 26
 • Zespół Szkół Nr 3 w Stalowej Woli, ul. Poniatowskiego 55
 • Gimnazjum Nr 5
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Jana Pawła II
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli, ul. Polna 15
 • Zespół Szkół Nr 4 w Stalowej Woli, ul. Rozwadowska 10
 • Gimnazjum Nr 6
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Kochanowskiego
 • Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 21
 • Gimnazjum Nr 8
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8
 • Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15Centrum Edukacji Zawodowej 
 • Centrum Kształcenia Praktycznego w Stalowej Woli,ul. E. Kwiatkowskiego 1
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12
 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Stalowej Woli, ul. Podleśna 4
 • Publiczne Gimnazjum Katolickie
 • Przedszkole Nr 1 w Stalowej Woli, ul. Niezłomnych 2
 • Przedszkole Nr 2 im. Jana Brzechwy w Stalowej Woli, ul.ks.J.Skoczyńskiego 5
 • Przedszkole Nr 3 w Stalowej Woli, ul. Poniatowskiego 57
 • Przedszkole Nr 4 w Stalowej Woli, ul. Wańkowicza 72
 • Przedszkole Nr 5 w Stalowej Woli, ul. Mieszka I 5
 • Przedszkole Nr 6 w Stalowej Woli, ul. Partyzantów 10
 • Przedszkole Nr 7 im. Marii Konopnickiej w Stalowej Woli, ul. ks. J. Popiełuszki 29a
 • Przedszkole Nr 9 w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 5
 • Przedszkole Nr 10 im. Marii Kownackiej w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 11
 • Przedszkole Nr 11 w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 6
 • Przedszkole Integracyjne Nr 12 im. J.Ch. Andersena w Stalowej Woli, ul. Okulickiego 20
 • Przedszkole Nr 15 w Stalowej Woli, ul. Obrońców Westerplatte 1
 • Przedszkole Nr 18 im. M. Montessori w Stalowej Woli, ul. Poniatowskiego 33
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola
 • Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej ul. Polna 18, 37-464 Stalowa Wola
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. 1 Sierpnia 12 37-450 Stalowa Wola
 • Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
 • Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli, ul. Popiełuszki 24 , 37-450 Stalowa Wola 
 • Sąd Rejonowy w Stalowej Woli, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 16, 37-450 Stalowa Wola
 • Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Szansa", Czarnieckiego 3, 37-450 Stalowa Wola
 • Dom Dziecka OCHRONKA im Św. Brata Alberta, Stalowa Wola, ul. Wałowa 46
 • Dom Dziecka w Stalowej Woli, ul. Podleśna 6, 37-450 Stalowa Wola
 • Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Stalowej Woli, ul. Popiełuszki 16, 37- 450 Stalowa Wola
 • Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, ul. Polna 18, 37-464 Stalowa Wola (SOWiIK)
 • Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu filia w Stalowej Woli, ul. Orzeszkowej 2, 37-450 Stalowa Wola

 

Gmina  PYSZNICA:

 • Gimnazjum Publiczne Mickiewicza 1, 37-403 Jastkowice,
 • Gimnazjum Publiczne w Kłyżowie  MICKIEWICZA 70, 37-403 Kłyżów
 • Gimnazjum Publiczne w Pysznicy Wolności 324 ,37-403 Pysznica
 • Oddział Przedszkolny Mickiewicza 1, 37-403 Jastkowice
 • Przedszkole w Pysznicy Wolności 295, 37-403 Pysznica
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Mickiewicza 1,  37-403 Jastkowice
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłyżowie  MICKIEWICZA 70, 37-403 Kłyżów
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzakach Nowa 15, 37-403 Krzaki
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Pysznicy Wolności 324 ,37-403 Pysznica
 • Zespół Szkół w Jastkowicach Mickiewicza 1,  37-403 Jastkowice
 • Zespół Szkół w Kłyżowie MICKIEWICZA 70, 37-403 Kłyżów
 • Zespół Szkół w Pysznicy  Wolności 324, 37-403 Pysznica

 

Gmina BOJANÓW:

 • Zespół Szkół w Bojanowie, ul. Parkowa 11 ,37-433 Bojanów
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Bojanowie 
 • Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bojanowie
 • Przedszkole w Bojanowie
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Przyszowie 24, 37-433 Przyszów
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanach , ul. Szkolna 8, 37-433 Stany
 • Publiczne Gimnazjum nr 2 w Stanach,  ul. Szkolna 8, 37-433 Stany

 

Gmina RADOMYŚL:

 • Gminne Przedszkole Publiczne ,Legionów 22, 37-455 Radomyśl nad Sanem
 • Publiczna Szkoła Podstwowa ,Legionów 22, 37-455 Radomyśl nad Sanem
 • Publiczne Gimazjum ,Legionów 22, 37-455 Radomyśl nad Sanem
 • Publiczna Szkoła Podstawowa  , 37-455 Rzeczyca Długa
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwałowicach ,Chwałowice 130, 37-455 Chwałowice Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej, 37-455 Wola Rzeczycka
 • Publiczne Gimnazjum , 37-455 Rzeczyca Długa
 • Publiczne Gimnazjum w Chwałowicach ,Chwałowice 130, 37-455 Chwałowice
 • Zespół Szkół w Antoniowie 37-455 Antoniów,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Antoniowie 
 • Publiczne Gimnazjum w Antoniowie 
  • Zespół Szkół w Chwałowicach ,Chwałowice 130, 37-455 Chwałowice
  • Zespół Szkół w Rzeczycy Długiej ,37-455 Rzeczyca Długa

 

ZAKLIKÓW

 • Niepubliczne Gimnazjum , 37-470 Łysaków
 • Publiczna Szkoła Podstawowa , 37-470 Łysaków
 • Publiczna Szkoła Podstawowa , Sandomierska 56, 37-470 Zaklików
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im KEN w Zdziechowicach ,37-470 Zdziechowice Drugie
 • Publiczne Gimnazjum ,Sandomierska 56, 37-470 Zaklików
 • Publiczne Gimnazjum im KEN w Zdziechowicach ,37-470 Zdziechowice Drugie
 • Publiczne Liceum Ogólnokształcące ,Sandomierska 56, 37-470 Zaklików
 • Publiczne Przedszkole w Zaklikowie ,Krzywa ,37-470 Zaklików
 • Publiczne Przedszkole im KEN w Zdziechowicach, 37-470 Zdziechowice Drugie
 • Publiczne Przedszkole w Lipie ,Leśna,  37-470 Lipa
 • Zespół Szkół ,Szkolna 5,37-470 Lipa
 • Publiczna Szkoła Podstawowa ,Szkolna 5, 37-470 Lipa
 • Publiczne Gimnazjum ,Szkolna 5, 37-470 Lipa
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących ,Sandomierska 56, 37-470 ZaklikóW
 • Zespół Szkół w Zdziechowicach 212, 37-470 Zdziechowice Drugie

 

 

Gmina ZALESZANY

• PSP w Turbi - Punkt Filialny w Obojni ,Obojna 61, 37-416 Obojna

• Publiczna Szkoła Podstawowa ,37-416 Kotowa Wola

• Publiczna Szkoła Podstawowa im. por. Józefa Mączki w Zaleszanach , Zaleszany 3, 37-415 Zaleszany

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Majdanie Zbydniowskim - Wólce Turebskiej,  37-416 Majdan Zbydniowski

• Publiczna Szkoła Podstawowa w PILCHOWIE , 37-464 Pilchów

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Skowierzynie  13, 37-415 Skowierzyn

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Turbi , Turbia 37, 37-416 Turbia

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbydniowie, 37-416 Zbydniów

• Publiczna Szkoła Podstawowa 37-416 Kotowa Wola

• Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zaleszanach , Sandomierska 95, 37-415 Zaleszany

• Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie, 37-416 Zbydniów

• Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Turbi , 37-416 Turbia

• Publiczne Przedszkole w Zbydniowie ,37-416 Zbydniów

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK