Drukuj

Zajęcia terapeutyczne

PROPOZYCJA ZAJĘĆ GRUPOWYCH DO REALIZACJI NA TERENIE SZKÓŁ I PLACÓWEK

 

Lp

 

Rodzaj zajęć

 

Grupa wiekowa                  ( klasa)

 

Cele do osiągnięcia

 

1.

Rekomendowany program profilaktyki używania substancji psychoaktywnych przeznaczony dla młodzieży w wieku 12-14 lat Unplugged

Uczniowie szkoły podstawowej, 12-14 lat.

Kształtowanie odporności psychicznej u dzieci, profilaktyka I rzędowa.

Profilaktyka uzależnień.

2.

Niepełnosprawni są wśród nas.

Dzieci przedszkolne i uczniowie ze szkół podstawowych.

Informacje o niepełno-sprawnościach i ich konsekwencjach.

Dostarczanie doświadczeń związanych z dysfunkcjami zmysłów lub narządów. Rozwijanie umiejętności rozumienia i niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

3.

Wspieranie wychowawcy klasowego w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych.

Uczniowie kl. IV-VIII.

Nabycie umiejętności wykorzystania kompetencji kluczowych w trakcie procesu lekcyjnego.