Wprowadzanie zmian w szkole

daje szansę tworzenia nowych sposobów funkcjonowania,

realizacji wymagań cywilizacyjnych,

postępu edukacyjnego  i wychowawczego

w wybranych obszarach

oraz służy podnoszeniu jakości pracy…

 

W bieżącym roku szkolnym proponujemy do realizacji różne formy działań w obszarze profilaktyki suicydalnej skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli.

Obszar tematyczny opracowany przez zespół psychologów PPP:

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stalowej Woli zaprasza na zajęcia warsztatowe dla rodziców uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017. Celem „Szkoły Rodziców” jest nauka praktycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji z dziećmi.

Zapraszamy młodzież klas IV/V szkoły podstawowej oraz wychowawców klas na zajęcia wspierające pracę wychowawców klasowych w zakresie kształtowania umiejętności życiowych wychowanków oraz skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami codziennego życia w szkole i w grupie rówieśniczej.

Zapraszamy do udziału w zajęciach wspierających planowanie i realizację zadań z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego.

Trening umiejętności społecznych to okazja do kształtowania umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami oraz modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie. Są to zajęcia grupowe skierowane do dzieci i młodzieży, które mają trudności w relacjach społecznych zarówno z rówieśnikami, jak i dorosłymi (w szczególności dla osób z Zespołem Aspergera lub autyzmem wysokofunkcjonującym).

Zajęcia grupowe „Będę uczniem” są przeznaczone dla dzieci odroczonych od obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 ( dzieci urodzone w 2009 roku) mających trudności ze sprostaniem wymaganiom programowym edukacji przedszkolnej.

Zapraszamy na zajęcia grupowe w oparciu o trening zastępowania agresji (TZA). Jest on metodą poznawczo - behawioralną, postrzeganą jako program wielostronnej interwencji, skierowany na zmianę zachowań młodzieży agresywnej.

WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK