Trening umiejętności społecznych to okazja do kształtowania umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami oraz modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie. Są to zajęcia grupowe skierowane do dzieci i młodzieży, które mają trudności w relacjach społecznych zarówno z rówieśnikami, jak i dorosłymi (w szczególności dla osób z Zespołem Aspergera lub autyzmem wysokofunkcjonującym).

Zajęcia grupowe „Będę uczniem” są przeznaczone dla dzieci odroczonych od obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 ( dzieci urodzone w 2009 roku) mających trudności ze sprostaniem wymaganiom programowym edukacji przedszkolnej.

Zapraszamy na zajęcia grupowe w oparciu o trening zastępowania agresji (TZA). Jest on metodą poznawczo - behawioralną, postrzeganą jako program wielostronnej interwencji, skierowany na zmianę zachowań młodzieży agresywnej.

WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK