W bieżącym roku szkolnym w szkołach i przedszkolach proponujemy dla dzieci zajęcia dogoterapeutyczne z psem Moli.

Zapraszamy na kolejną edycję spotkań superwizyjnych

Propozycja superwizji skierowana jest do psychologów, pedagogów szkolnych, nauczycieli i wychowawców

Obecnie trwa nabór uczestników grupy socjoterapeutycznej prowadzonej na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Jest to  już kolejna edycja zajęć, która obejmuje uczniów uczęszczających do klas I –III szkoły podstawowej

Trwa nabór dzieci 6- letnich na zajęcia grupowe prowadzone na terenie Naszej Poradni

Informacje o zajęciach

Wprowadzanie zmian w szkole

daje szansę tworzenia nowych sposobów funkcjonowania,

realizacji wymagań cywilizacyjnych,

postępu edukacyjnego  i wychowawczego

w wybranych obszarach

oraz służy podnoszeniu jakości pracy…

 

W bieżącym roku szkolnym proponujemy do realizacji różne formy działań w obszarze profilaktyki suicydalnej skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli.

Obszar tematyczny opracowany przez zespół psychologów PPP:

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stalowej Woli zaprasza na zajęcia warsztatowe dla rodziców uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017. Celem „Szkoły Rodziców” jest nauka praktycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji z dziećmi.

Zapraszamy młodzież klas IV/V szkoły podstawowej oraz wychowawców klas na zajęcia wspierające pracę wychowawców klasowych w zakresie kształtowania umiejętności życiowych wychowanków oraz skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami codziennego życia w szkole i w grupie rówieśniczej.

Zapraszamy do udziału w zajęciach wspierających planowanie i realizację zadań z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego.

WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK