Informujemy, że na terenie poradni prowadzimy Terapię Integracji Sensorycznej

Zapraszamy Dyrektorów Szkół, pedagogów, psychologów i nauczycieli na szkolenie w dniu 03.11.2016 r., o godzinie 16.00!!!

W dniach od 20.09.2016r. do 22.09.2016r. przeprowadzone zostały debaty, w których uczestniczyli dyrektorzy, pedagodzy i psycholodzy szkolni. Celem spotkań było wypracowanie najlepszych form współpracy w obszarze pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

W bieżącym roku szkolnym w szkołach i przedszkolach proponujemy dla dzieci zajęcia dogoterapeutyczne z psem Moli.

Zapraszamy na kolejną edycję spotkań superwizyjnych

Propozycja superwizji skierowana jest do psychologów, pedagogów szkolnych, nauczycieli i wychowawców

Obecnie trwa nabór uczestników grupy socjoterapeutycznej prowadzonej na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Jest to  już kolejna edycja zajęć, która obejmuje uczniów uczęszczających do klas I –III szkoły podstawowej

Trwa nabór dzieci 6- letnich na zajęcia grupowe prowadzone na terenie Naszej Poradni

Informacje o zajęciach

Wprowadzanie zmian w szkole

daje szansę tworzenia nowych sposobów funkcjonowania,

realizacji wymagań cywilizacyjnych,

postępu edukacyjnego  i wychowawczego

w wybranych obszarach

oraz służy podnoszeniu jakości pracy…

 

WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK