Od dwóch lat w Naszej Poradni prowadzimy terapię nowatorską metodą Warnkego

Od stycznia 2016 roku Nasza Poradnia dysponuje nowym urządzeniem do terapii EEG Biofeedback

Informujemy, że na terenie poradni prowadzimy Terapię Integracji Sensorycznej

Zapraszamy Dyrektorów Szkół, pedagogów, psychologów i nauczycieli na szkolenie w dniu 03.11.2016 r., o godzinie 16.00!!!

W dniach od 20.09.2016r. do 22.09.2016r. przeprowadzone zostały debaty, w których uczestniczyli dyrektorzy, pedagodzy i psycholodzy szkolni. Celem spotkań było wypracowanie najlepszych form współpracy w obszarze pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

W bieżącym roku szkolnym w szkołach i przedszkolach proponujemy dla dzieci zajęcia dogoterapeutyczne z psem Moli.

Zapraszamy na kolejną edycję spotkań superwizyjnych

Propozycja superwizji skierowana jest do psychologów, pedagogów szkolnych, nauczycieli i wychowawców

Obecnie trwa nabór uczestników grupy socjoterapeutycznej prowadzonej na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Jest to  już kolejna edycja zajęć, która obejmuje uczniów uczęszczających do klas I –III szkoły podstawowej

WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK