W poradni rozpoczyna pracę grupa wsparcia dla dyrektorów szkół

Poradnia zaprasza szkoły podstawowe do programu profilaktycznego skierowanego do dzieci z klas "0"

Zapraszamy uczniów starszych klas szkoły podstawowej na warsztaty z technik efektywnego uczenia się

W październiku 2019 roku zapraszamy do sieci współpracy wszystkich logopedów pracujących z dziećmi w szkołach i placówkach Naszego Miasta i Powiatu

Spotkanie dla Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych

Drodzy Rodzice, rusza druga edycja ogólnorozwojowych warsztatów dla dzieci pięcio- i sześcioletnich prowadzonych przez logopedów poradni.

Od stycznia 2019 r. będą prowadzone zajęcia dla uczniów klas I-III.

Logopedzi Poradni przeprowadzą badania przesiewowe dzieci sześcioletnich w przedszkolach.

Dyrektor Poradni wspólnie z zespołem logopedów zaprasza Dyrektorów Przedszkoli na warsztaty - 26.10.2018r.

WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK